Stuurbrevetonline.be

2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

Bericht Dienst Communicatie – FOD Mobiliteit en Vervoer d.d. 14/11/2018 – 09:37

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat u de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels.

REGISTRATIE

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

UITRUSTING

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.
De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.
Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

VAARBREVET BEHALEN

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.
Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen. De praktische vaarproef zal verplicht zijn ten vroegste vanaf 2020.
Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.
Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

OPMERKING

De hierboven vermelde data zijn richtdata.
Meer info via FOD Mobiliteit & Vervoer.

Ander nieuws

Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

19 mrt 2018

Overeenkomsten Belgie en Nederland

Elk voorjaar duiken er weer geruchten op rond het Vaarbewijs in Nederland en Belgie (Stuurbrevet). Beide Vaarbewijzen lijken heel veel op elkaar. Voor beide geldt dat het verplicht is voor snelle boten, sneller dan 20 km/uur en grote boten, boten langer dan 15 meter.

Ook de indeling in vaargebieden is hetzelfde; Vaarbewijs 1 (Beperkt Stuurbrevet) is voor het klein binnenwater en Vaarbewijs 2 (Algemeen Stuurbrevet) ruim binnenwater. Voor Belgie is het ruim binnenwater heel beperkt (alleen de Beneden Schelde) en voor Nederland hebben we het over de Wester- en Oosterschelde, Markermeer, IJsselmeer en Wadden. Dat betekent dat je als Belg voor het varen op de genoemde wateren in Nederland een Algemeen Stuurbrevet moet hebben.

Verschillen

Praktijkexamen 
Belgie. In Belgie kent men vanaf het begin een praktijkverplichting. Op dit moment kan men daaraan voldoen door een bewijs te overleggen dat men minimaal 6 uur praktijkles heeft gehad bij een (erkende) vaarschool of minimaal 12 uur bij een willekeurige ervaren schipper. De regels met betrekking tot de praktijk component worden dit jaar aangescherpt.
Nederland kent (nog) geen praktijkcomponent. In het theorie examen zijn praktijkvragen opgenomen waardoor het theorie examen lastiger is dan het Belgische theorie examen.

Herexamen 
Belgie. Als je gezakt bent, kun je in Belgie onbeperkt gratis herexamen doen. Het examen op zich is wel wat duurder dan in Nederland. Er wordt wel over gesproken om dit af te schaffen.
In Nederland moet je gewoon betalen voor je herexamen(s).

ICC 
In Belgie kun je op basis van je Beperkt Stuurbrevet een ICC inland waters aanvragen en met je Algemeen Stuurbrevet een ICC inland and coastal waters. Het ICC wordt alleen verstrekt aan mensen die in Belgie woonachtig zijn. Er moet voor het ICC ook apart betaald worden.
In Nederland zijn vaarbewijs en ICC gecombineerd. Het Vaarbewijs 1 is gecombineerd met het ICC inland waters en het Vaarbewijs 2 met het ICC inland and coastal waters. Je hoeft er niet apart voor te betalen en je hoeft ook geen Nederlander te zijn. Je moet wel slagen voor je examen en het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen.

Langere termijn
In 
Belgie wil men op relatief korte termijn praktijkvaarscholen gaan erkennen en alleen erkende vaarscholen kunnen dan een praktijkverklaring afgeven. Na de erkenning kun je alleen nog bij erkende vaarscholen je praktijk doen.
Voor Nederland geldt dat de examinering op termijn (planning 01-01-2020) over gaat van VAMEX (de watersportbonden) naar het CBR dat ook de rijexamens afneemt. Voorlopig komt er nog geen praktijkeamen.

Erkenning

Het Vaarbewijs en Stuurbrevet worden wederzijds erkend. Het maakt dus niet uit of je het Vaarbewijs (Nederland) of Stuurbrevet (Belgie) haalt. Je mag met Vaarbewijs of Stuurbrevet in Nederland en Belgie varen. Je hebt maar 1 bewijs nodig. Je mag zelf kiezen welk het best bij jou past.

Lees meer
Cursus Stuurbrevet in een dag

Cursus Stuurbrevet in een dag

1 feb 2018

All-in; boek, online en mondelinge instructie

De eendaagse cursus is een combinatie van zelfstudie (cursusboek), online cursus en mondelinge instructie. De instructeur neemt in een dag globaal de leerstof met je door zodat je inzicht krijgt in wat je te wachten staat. Daarna ga je zelf met het boek en/of onlinecursus aan de slag.

De instructeur laat jou niet alleen want als je op en gegeven moment vastloopt, kun je altijd bij de helpdesk terecht. Het is niet zo dat je na een dag cursus volgen direct examen kunt doen. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 20 uur. Studeren moet je echt zelf doen en met goed lesmateriaal en online begeleiding heb je daar geen instructeur voor nodig.

Maar er zijn ook andere manieren om je op het examen voor te bereiden. Je kunt ook kiezen voor zelfstudie of online cursussen. Ook bij deze cursusvormen moet je wel rekenen op een totale studiebelasting van gemiddeld 20 uur. Het is gewoon heel veel leerstof en daar moet je wel doorheen.

Hoe werkt het?

Zelfstudie 
Bij zelfstudie koop je een cursusboek en je gaat er mee aan de slag. Zorg voor een recent cursusboek met veel vragen. Het cursusboek (Studiewijzer) Stuurbrevet, is een no nonsens, examengericht studieboek met meer dan 500 oefenvragen en een helpdesk voor al je vaarbewijsvragen.

Online cursus 
Een goede online cursus is meer dan een bak  met vragen op het internet. Met alleen vragen oefenen kom je er niet. De online cursus bestaat uit kleine stukjes leerstof telkens gevolgd door zo’n 15 controle vragen om te controleren of je het ook begrepen hebt. Met de memotrainer train je vooral de onderdelen waar je slecht in bent. Alles wat al je al weet, hoef je niet extra te trainen. Als je de cursus helemaal hebt doorlopen, kun je onbeperkt proefexamens maken en als je iets niet begrijpt ga je naar de helpdesk.

Lees meer