Terms and Conditions – Stuurbrevetonline.be

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Webwinkel Watersportcursussen.nl van VaarBewijs Opleidingen (VBO) BV

Download de algemene voorwaarden NRTO

 Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

Inhoud

Artikel 1

- Definities 

Artikel 2

- Toepasselijkheid 3

Artikel 

- Aanbod 

Artikel 4

- Overeenkomst 

Artikel 5

- Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

Artikel 6

- Auteursrechten 

Artikel 7

- Prijswijzigingen

Artikel 8

- Levering

Artikel 9

- Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

Artikel 10

- Betaling

Artikel 11

- Niet-tijdige betaling

Artikel 12

- Opschorten

Artikel 13

- Aansprakelijkheid van de ondernemer

Artikel 14

- Vertrouwelijkheid

Artikel 15

- Vragen en klachten

Artikel 16

- Geschillenregeling

Artikel 17

- Nakominggarantie

Artikel 18

- Wijziging