Stuurbrevetonline.be

Nieuws

Corona nieuws

22 feb 2021

2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

We willen u dit bericht van FOD Mobiliteit en Vervoer niet onthouden, klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Praktijktest 2021 uitgesteld

11 dec 2020

De praktijktest

 • Tot eind 2020 gelden volgende voorwaarden:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht (uitgesteld tot 01/07/21, zie Covid-pagina):
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.
  • Verdere informatie volgt.
Lees meer
Het raakt ons allemaal....... het coronavirus

Het raakt ons allemaal……. het coronavirus

31 mrt 2020

We willen de verspreiding van het Corona virus natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wellicht heb je vanwege het corona virus meer tijd en kun je eindelijk de studie Stuurbrevet eens  oppakken. We bieden een online thuiscursus aan, het systeem stuurt dagelijks (via mail) de eerder foutief beantwoorde vragen nogmaals toe, op deze manier leer je van je fouten en door de herhaling. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer
2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

28 dec 2018

Bericht Dienst Communicatie – FOD Mobiliteit en Vervoer d.d. 14/11/2018 – 09:37

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat u de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels.

REGISTRATIE

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

UITRUSTING

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.
De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.
Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

VAARBREVET BEHALEN

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.
Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen. De praktische vaarproef zal verplicht zijn ten vroegste vanaf 2020.
Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.
Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

OPMERKING

De hierboven vermelde data zijn richtdata.
Meer info via FOD Mobiliteit & Vervoer.

Lees meer
Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

19 mrt 2018

Overeenkomsten Belgie en Nederland

Elk voorjaar duiken er weer geruchten op rond het Vaarbewijs in Nederland en Belgie (Stuurbrevet). Beide Vaarbewijzen lijken heel veel op elkaar. Voor beide geldt dat het verplicht is voor snelle boten, sneller dan 20 km/uur en grote boten, boten langer dan 15 meter.

Ook de indeling in vaargebieden is hetzelfde; Vaarbewijs 1 (Beperkt Stuurbrevet) is voor het klein binnenwater en Vaarbewijs 2 (Algemeen Stuurbrevet) ruim binnenwater. Voor Belgie is het ruim binnenwater heel beperkt (alleen de Beneden Schelde) en voor Nederland hebben we het over de Wester- en Oosterschelde, Markermeer, IJsselmeer en Wadden. Dat betekent dat je als Belg voor het varen op de genoemde wateren in Nederland een Algemeen Stuurbrevet moet hebben.

Verschillen

Praktijkexamen 
Belgie. In Belgie kent men vanaf het begin een praktijkverplichting. Op dit moment kan men daaraan voldoen door een bewijs te overleggen dat men minimaal 6 uur praktijkles heeft gehad bij een (erkende) vaarschool of minimaal 12 uur bij een willekeurige ervaren schipper. De regels met betrekking tot de praktijk component worden dit jaar aangescherpt.
Nederland kent (nog) geen praktijkcomponent. In het theorie examen zijn praktijkvragen opgenomen waardoor het theorie examen lastiger is dan het Belgische theorie examen.

Herexamen 
Belgie. Als je gezakt bent, kun je in Belgie onbeperkt gratis herexamen doen. Het examen op zich is wel wat duurder dan in Nederland. Er wordt wel over gesproken om dit af te schaffen.
In Nederland moet je gewoon betalen voor je herexamen(s).

ICC 
In Belgie kun je op basis van je Beperkt Stuurbrevet een ICC inland waters aanvragen en met je Algemeen Stuurbrevet een ICC inland and coastal waters. Het ICC wordt alleen verstrekt aan mensen die in Belgie woonachtig zijn. Er moet voor het ICC ook apart betaald worden.
In Nederland zijn vaarbewijs en ICC gecombineerd. Het Vaarbewijs 1 is gecombineerd met het ICC inland waters en het Vaarbewijs 2 met het ICC inland and coastal waters. Je hoeft er niet apart voor te betalen en je hoeft ook geen Nederlander te zijn. Je moet wel slagen voor je examen en het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen.

Langere termijn
In 
Belgie wil men op relatief korte termijn praktijkvaarscholen gaan erkennen en alleen erkende vaarscholen kunnen dan een praktijkverklaring afgeven. Na de erkenning kun je alleen nog bij erkende vaarscholen je praktijk doen.
Voor Nederland geldt dat de examinering op termijn (planning 01-01-2020) over gaat van VAMEX (de watersportbonden) naar het CBR dat ook de rijexamens afneemt. Voorlopig komt er nog geen praktijkeamen.

Erkenning

Het Vaarbewijs en Stuurbrevet worden wederzijds erkend. Het maakt dus niet uit of je het Vaarbewijs (Nederland) of Stuurbrevet (Belgie) haalt. Je mag met Vaarbewijs of Stuurbrevet in Nederland en Belgie varen. Je hebt maar 1 bewijs nodig. Je mag zelf kiezen welk het best bij jou past.

Lees meer
Aantal online cursisten stuurbrevet groeit explosief

Aantal online cursisten stuurbrevet groeit explosief

10 jan 2018

Stuurbrevetonline verzorgt al jaren opleidingen Stuurbrevet (Vaarbewijs) in België. In het begin waren dat vooral mondelinge cursussen die op diverse plaatsen werden gegeven en een paar online cursussen. In de afgelopen jaren zien we een duidelijke verschuiving van mondeling naar online. De afgelopen periode is het aantal online cursisten meer dan verdubbeld.

Eenvoudig

Iedereen die kan mailen en iets kan opzoeken via Google, kan ook inloggen in een online cursus. En als het onverhoopt niet lukt, kunt u onder kantoortijden bellen met de helpdesk. De opbouw van de cursus is eenvoudig, u begint met een overzichtelijk stukje leerstof en vervolgens krijgt u zo’n 15 controle vragen om te zien of u de stof ook begrepen hebt.

Trainingsmodule

Iets wat u al weet, hoeft u niet extra te trainen. Het systeem past zich aan de cursist aan. Het registreert wat u goed en fout doet en in de memotrainingen krijgt u vooral onderwerpen die u eerder fout gemaakt hebt, u leert van fouten. Als u de hele stof doorgewerkt hebt, kunt u onbeperkt oefenexamens maken.

Bewijs van Deelname

Als u de cursus helemaal en met goed gevolg doorlopen hebt, krijg je automatisch een Bewijs van Deelname. Daarmee geeft het systeem aan dat u klaar bent om examen te doen.
Mocht u ondanks het Bewijs van Deelname niet slagen, kunt u contact opnemen met Stuurbrevetonline. Stuurbrevetonline bekijkt dan samen met u wat er mis is gegaan en helpt u verder zodat u voor het herexamen wel slaagt.

Slagingspercentage 95%

Vrijwel iedereen die het Bewijs van Deelname heeft gehaald, slaagt de eerste keer. Het slagingspercentage ligt boven de 95%.

Up to date

Het examen verandert voortdurend en Stuurbrevetonline heeft regelmatig overleg met de examinerende instanties. Als er iets in het examenprogramma verandert, worden de veranderingen direct in de online cursus doorgevoerd.

Informatie

Meer informatie vindt u op www.stuurbrevetonline.be of u belt met 0479 793146.

Ben Ros, Stuurbrevetonline.be

 

 

 

 

 

Lees meer