Stuurbrevetonline.be

Nieuws

Het raakt ons allemaal....... het coronavirus

Het raakt ons allemaal……. het coronavirus

31 mrt 2020

We willen de verspreiding van het Corona virus natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wellicht heb je vanwege het corona virus meer tijd en kun je eindelijk de studie Stuurbrevet eens  oppakken. We bieden een online thuiscursus aan, het systeem stuurt dagelijks (via mail) de eerder foutief beantwoorde vragen nogmaals toe, op deze manier leer je van je fouten en door de herhaling. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer
2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

2019: nieuwe wetgeving pleziervaart. De belangrijkste vernieuwingen

28 dec 2018

Bericht Dienst Communicatie – FOD Mobiliteit en Vervoer d.d. 14/11/2018 – 09:37

In 2019 gaat de nieuwe wetgeving van kracht. Er worden overgangsbepalingen voorzien zodat u de nodige tijd heeft zich aan te passen aan de nieuwe regels.

REGISTRATIE

Er komt een unieke registratiebrief in plaats van een vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren. De registratiebrief is 5 jaar geldig, en wordt gratis vernieuwd bij bevestiging door de eigenaar, behoudens een aantal uitzonderingen zoals verkoop, ingrijpende verbouwing, …
Er komen ook nieuwe vereisten betreffende de band met België.
De overgang naar een unieke registratiebrief zal soepel verlopen. De huidige vlaggenbrieven blijven hun geldigheid bewaren. Bij het vervallen van de vlaggenbrief moet een nieuwe registratiebrief aangevraagd worden. Op dat moment zijn de nieuwe vereisten inzake de band met België van toepassing.
De immatriculatiedocumenten zullen de komende 5 jaar hun geldigheid verliezen en worden vervangen door een registratiebrief. De betrokken eigenaars worden hierover gecontacteerd.
Ook vaartuigen langer dan 24m zullen als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden.

UITRUSTING

De lijst met uitrusting wordt vernieuwd en wordt afhankelijk van hoe ver het vaartuig van de kust vaart. Ook hier krijgt u de nodige tijd om zich in regel te stellen.
De nieuwe lijst zal pas verplicht zijn vanaf 1 januari 2020.

VERPLICHT VAARBREVET

De verplichting van vaarbrevet op de binnenwateren voor vaartuigen met een lengte vanaf 15m of een snelheid (op motor) van meer dan 20km/u, wordt doorgetrokken naar zee (algemeen stuurbrevet). Yachtman (vanaf 6 mijl) en Yachtnavigator (vanaf 200 mijl) worden aangeraden.
Deze verplichting geldt pas vanaf 2022.

VAARBREVET BEHALEN

Het praktische gedeelte voor het bekomen van een vaarbrevet wordt vernieuwd.
Er komt een verplichte vaarproef met duidelijke doelstellingen. De praktische vaarproef zal verplicht zijn ten vroegste vanaf 2020.
Er worden hierover afspraken gemaakt met de scholen/instanties die dergelijke vaarproeven mogen afnemen.
Voor het theoretische gedeelte komt er een duidelijk overzicht van de te kennen leerstof.

OPMERKING

De hierboven vermelde data zijn richtdata.
Meer info via FOD Mobiliteit & Vervoer.

Lees meer
Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

Geruchtenstroom rond het Stuurbrevet in België en Vaarbewijs in Nederland

19 mrt 2018

Overeenkomsten Belgie en Nederland

Elk voorjaar duiken er weer geruchten op rond het Vaarbewijs in Nederland en Belgie (Stuurbrevet). Beide Vaarbewijzen lijken heel veel op elkaar. Voor beide geldt dat het verplicht is voor snelle boten, sneller dan 20 km/uur en grote boten, boten langer dan 15 meter.

Ook de indeling in vaargebieden is hetzelfde; Vaarbewijs 1 (Beperkt Stuurbrevet) is voor het klein binnenwater en Vaarbewijs 2 (Algemeen Stuurbrevet) ruim binnenwater. Voor Belgie is het ruim binnenwater heel beperkt (alleen de Beneden Schelde) en voor Nederland hebben we het over de Wester- en Oosterschelde, Markermeer, IJsselmeer en Wadden. Dat betekent dat je als Belg voor het varen op de genoemde wateren in Nederland een Algemeen Stuurbrevet moet hebben.

Verschillen

Praktijkexamen 
Belgie. In Belgie kent men vanaf het begin een praktijkverplichting. Op dit moment kan men daaraan voldoen door een bewijs te overleggen dat men minimaal 6 uur praktijkles heeft gehad bij een (erkende) vaarschool of minimaal 12 uur bij een willekeurige ervaren schipper. De regels met betrekking tot de praktijk component worden dit jaar aangescherpt.
Nederland kent (nog) geen praktijkcomponent. In het theorie examen zijn praktijkvragen opgenomen waardoor het theorie examen lastiger is dan het Belgische theorie examen.

Herexamen 
Belgie. Als je gezakt bent, kun je in Belgie onbeperkt gratis herexamen doen. Het examen op zich is wel wat duurder dan in Nederland. Er wordt wel over gesproken om dit af te schaffen.
In Nederland moet je gewoon betalen voor je herexamen(s).

ICC 
In Belgie kun je op basis van je Beperkt Stuurbrevet een ICC inland waters aanvragen en met je Algemeen Stuurbrevet een ICC inland and coastal waters. Het ICC wordt alleen verstrekt aan mensen die in Belgie woonachtig zijn. Er moet voor het ICC ook apart betaald worden.
In Nederland zijn vaarbewijs en ICC gecombineerd. Het Vaarbewijs 1 is gecombineerd met het ICC inland waters en het Vaarbewijs 2 met het ICC inland and coastal waters. Je hoeft er niet apart voor te betalen en je hoeft ook geen Nederlander te zijn. Je moet wel slagen voor je examen en het examen wordt alleen in het Nederlands afgenomen.

Langere termijn
In 
Belgie wil men op relatief korte termijn praktijkvaarscholen gaan erkennen en alleen erkende vaarscholen kunnen dan een praktijkverklaring afgeven. Na de erkenning kun je alleen nog bij erkende vaarscholen je praktijk doen.
Voor Nederland geldt dat de examinering op termijn (planning 01-01-2020) over gaat van VAMEX (de watersportbonden) naar het CBR dat ook de rijexamens afneemt. Voorlopig komt er nog geen praktijkeamen.

Erkenning

Het Vaarbewijs en Stuurbrevet worden wederzijds erkend. Het maakt dus niet uit of je het Vaarbewijs (Nederland) of Stuurbrevet (Belgie) haalt. Je mag met Vaarbewijs of Stuurbrevet in Nederland en Belgie varen. Je hebt maar 1 bewijs nodig. Je mag zelf kiezen welk het best bij jou past.

Lees meer
Aantal online cursisten stuurbrevet groeit explosief

Aantal online cursisten stuurbrevet groeit explosief

10 jan 2018

Stuurbrevetonline verzorgt al jaren opleidingen Stuurbrevet (Vaarbewijs) in België. In het begin waren dat vooral mondelinge cursussen die op diverse plaatsen werden gegeven en een paar online cursussen. In de afgelopen jaren zien we een duidelijke verschuiving van mondeling naar online. De afgelopen periode is het aantal online cursisten meer dan verdubbeld.

Eenvoudig

Iedereen die kan mailen en iets kan opzoeken via Google, kan ook inloggen in een online cursus. En als het onverhoopt niet lukt, kunt u onder kantoortijden bellen met de helpdesk. De opbouw van de cursus is eenvoudig, u begint met een overzichtelijk stukje leerstof en vervolgens krijgt u zo’n 15 controle vragen om te zien of u de stof ook begrepen hebt.

Trainingsmodule

Iets wat u al weet, hoeft u niet extra te trainen. Het systeem past zich aan de cursist aan. Het registreert wat u goed en fout doet en in de memotrainingen krijgt u vooral onderwerpen die u eerder fout gemaakt hebt, u leert van fouten. Als u de hele stof doorgewerkt hebt, kunt u onbeperkt oefenexamens maken.

Bewijs van Deelname

Als u de cursus helemaal en met goed gevolg doorlopen hebt, krijg je automatisch een Bewijs van Deelname. Daarmee geeft het systeem aan dat u klaar bent om examen te doen.
Mocht u ondanks het Bewijs van Deelname niet slagen, kunt u contact opnemen met Stuurbrevetonline. Stuurbrevetonline bekijkt dan samen met u wat er mis is gegaan en helpt u verder zodat u voor het herexamen wel slaagt.

Slagingspercentage 95%

Vrijwel iedereen die het Bewijs van Deelname heeft gehaald, slaagt de eerste keer. Het slagingspercentage ligt boven de 95%.

Up to date

Het examen verandert voortdurend en Stuurbrevetonline heeft regelmatig overleg met de examinerende instanties. Als er iets in het examenprogramma verandert, worden de veranderingen direct in de online cursus doorgevoerd.

Informatie

Meer informatie vindt u op www.stuurbrevetonline.be of u belt met 0479 793146.

Ben Ros, Stuurbrevetonline.be

 

 

 

 

 

Lees meer
Haal nu uw Stuurbrevet

Haal nu uw Stuurbrevet

23 mei 2017

Het examen wordt duurder en moeilijker.

Het dienstboekje gaat verdwijnen
Om het Stuurbrevet te behalen, doet u een schriftelijk examen en u moet aantonen dat u over voldoende praktijk ervaring beschikt. Dat kan nu nog op twee manieren:

  • U volgt een dag (6 uur) praktijkles bij een vaarschool en u ontvangt van de vaarschool een praktijkverklaring.
  • U gaat twee dagen (12 uur) varen met een ervaren schipper en u houdt een ‘dienstboekje’ bij dat door de schipper en door u wordt ondertekend.

U begrijpt dat een cursus volgen bij een vaarschool een stuk duurder is dan het varen met een bevriende schipper. De kans is groot dat de tweede mogelijkheid ‘het dienstboekje’ gaat verdwijnen. Daarmee wordt het verkrijgen van het Stuurbrevet toch zo’n € 200,00 duurder.

Het examen wordt moeilijker

Sinds de invoering van het beeldschermexamen zien we steeds meer nieuwe, lastige vragen in het Stuurbrevet examen. En omdat men op basis van het Algemeen Stuurbrevet ook een het internationale vaarbewijs ICC coastal waters kan verkrijgen, komen er in het aanvullend gedeelte steeds meer lastige navigatie vragen.

Lesboeken niet meer up-to-date

De bestaande lesboeken zijn gebaseerd op de examens die geweest zijn en gaan steeds meer achter lopen. Dat kan opgevangen worden met aanvullingen en errata. Sommige uitgevers zoals VBO van het Cursusboek Algemeen Stuurbrevet, publiceren regelmatig aanvullingen op de hun website, zie https://www.stuurbrevetonline.be/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-Aanvulling-Stuurbrevet-Aanvullend.pdf

Online leren altijd actueel

Als een boek eenmaal gedrukt is, kun je er niets meer aan veranderen. Bij e-learning ligt dat anders. Bij e-learning worden alle veranderingen vrijwel direct opgenomen in de cursus. Dat betekent dat u als cursist over de allerlaatste informatie beschikt en met vertrouwen op examen kunt gaan.

Niet meer buizen voor het examen Stuurbrevet

Als u een cursus Stuurbrevet bij www.stuurbrevetonline.be/ volgt, krijgt u de garantie dat u de eerste keer slaagt. Als u onverwacht toch buist, krijgt u het cursusgeld terug. Voorwaarde is dat u de cursus volledig en met goed gevolg gedaan hebt.

Ben Ros, Vaarbewijsopleidingen (VBO).

Lees meer
Studiewijzer Stuurbrevet 2

Opleiding Instructeur Stuurbrevet

15 mei 2017

 

In september 2017 begint VBO met een vernieuwde opleiding tot instructeur Stuurbrevet. De opleiding is bedoeld voor enthousiaste watersporters die hun kennis graag willen delen met andere vaak beginnende watersporters. Een goede instructeur is meer dan iemand die een cursus draait; hij weet waar hij het over heeft en hoe hij het moet overbrengen.

Veel veranderd

De afgelopen jaren is er veel veranderd zowel in de wetgeving en examinering als in de manier van lesgeven. Het schoolbord met bordkrijt is ververvangen door smartbord en smartphone. Het een is niet beter dan het ander, het is anders. De kunst is om het goede te behouden en het te combineren met handige tools uit de digitale wereld. Beide elementen zijn verwerkt in deze opleiding

Nieuw en verfrissend

De opleiding is geschikt voor zowel mensen die willen gaan beginnen met het geven van vaarbewijslessen als voor de ‘oude rotten’ in het vak. Voor de laatste categorie is het een prima opfriscursus.

De opleiding

De opleiding bestaat uit (bij)scholing op het gebied van specifieke nautische kennis en training in kennisoverdracht en moderne onderwijstechnieken. In de cursus wordt hele examenstof voor Klein Vaarbewijs I en II behandeld. Alles komt uitgebreid aan de orde. Kandidaten zonder nautische achtergrond zullen flink wat extra tijd moeten investeren in wet- en regelgeving. Kandidaten zonder onderwijservaring moeten extra tijd en energie steken in de moderne manier van lesgeven, meer begeleider minder schoolmeester.

Wat kun je ermee?

Als je de opleiding met goed gevolg hebt doorlopen kun je:

  • als zelfstandig instructeur aan de slag,
  • cursussen geven binnen een eigen bedrijf, organisatie of vereniging,
  • cursussen verzorgen voor Vaarbewijsopleidingen (VBO).

Informatie

Meer informatie vindt u op http://www.stuurbrevetonline.be of bel 0479 793146.

 

Lees meer